İnşaat Demirleri

Yapı sektöründeki ekonominin en önde gelen yapıtaşlarındandır. Yapım işleri madencilikten beyaz eşyaya, mobilya sektöründen tekstile kadar birçok sektörü de tetiklemektedir. Betonarmenin yapı sektörüne girmesi ile tüm şantiyelerde en çok görülen malzemeler inşaat demiri ve beton olmuştur.

İnşaat Demiri Bileşenleri İhracatı 

Demir yeryüzünde en fazla bulunan elementlerden birisidir. Dünyanın merkezinde yoğun bir şekilde eriyik halde demir olduğu tahmin edilmektedir. Bu yoğun demir kütlesinin manyetik alan oluşumuna etki ettiği uzmanlar tarafından düşünülmektedir. Demir metali, demir cevherlerinden elde edilmektedir. Tabiatta nadir olarak element halinde bulunur. Metal olarak demir elde etmek için cevherdeki diğer katışkanların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılması gerekmektedir. Dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95 ini demir oluşturmaktadır.

İnşaatlarda kullanılan demir aslında bir çelik türüdür. İnşaat demiri karbonla birlikte 1420-1470 0C  sıcaklığa kadar ısıtıldığında sıvı bir eriyik haline gelmektedir. Bu eriyik aslında %96,5 demir ve %3,5 karbon içerikli bir alaşımdır. Çeliğin bu haline dökme demir veya pik denir. Bu şekilde elde edilmiş ürün kullanım amacına göre farklı işlemlerden geçirilerek piyasaya sürülmektedir.

Türkiye dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçılarından birisidir. Türkiye, İspanya ve Ukrayna nervürlü inşaat demiri ihracatında en önde gelen ülkeler olarak sıralanmaktadır. Worldsteel (Dünya Çelik Derneği) verilerine göre dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısı Türkiye’dir. Ülkemiz aynı zamanda en büyük 7. çelik üreticisi olarak bu sektörde söz sahibi olan ülkelerden birisidir.

İnşaat Demiri Kullanım Alanları

Temel kirişi, kolon, kiriş, döşeme, perde ve radye gibi betonarme elemanlarını oluştururken, beton basınç gerilmelerini inşaat demiri ise çekme gerilmelerini karşılamaktadır. İnşaat demirlerinin çekme mukavemetlerini arttırmak için kenarlarında çentikler yapılmaktadır. Bu şekilde yapılmış çentikli demirler nervürlü inşaat demiri olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde inşaat demiri 8 ila 60 mm çap arasında ve 12 m boy olarak piyasada bulunmaktadır. Demir ticareti yapanlar genellikle bağları 2000 -2500 kg olarak yapmaktadırlar.

Nervürlü inşaat demiri yüksek mukavemete sahiptir, kaynak olma ve katlanma özellikleri ile yüksek önemli betonarme yapılarda kullanılmaktadır. Gökdelen, baraj, metro, otoyol gibi özel tasarım isteyen yapılarda mutlaka nervürlü inşaat demiri kullanılmaktadır. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet katkıları nedeni ile nervürlü inşaat demiri yapıların en büyük bileşenlerinden birisi olmaktadır.

Nervürlü İnşaat Demiri

İnşaat demiri nedir? Kullanımına nasıl başlanmıştır? Nervürlü inşaat demirleri betonarme elemanlar içerisinde iskelet görevi yapmaktadır. Betonarme beton ve demirin birlikte, bütün halinde hareket ile oluşmuştur. Beton içerisinde oluşan çekme kuvvetlerini tek başına karşılayamaz. Çekme kuvvetlerini karşılamak üzere betonun içerisine demir çubuklar konulması gerekmektedir.

Çekme kuvvetlerini karşılamak ve çatlakları önlemek amacı ile betonun içerisine donatı konulması fikri 1849 yılında ortaya çıkmıştır.1900 lü yıllara kadar beton içerisine çelik çubuklar değil sadece demir konurdu. Günümüzde betonarme içerisinde çelik çubuklar konulmasına rağmen “demir”, ”demirci” kelimeleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüzeyi düz olan inşaat çeliğine düz inşaat demiri, yüzeyi çıkıntılı üretilen inşaat çeliğine nervürlü inşaat demiri, yüzeyi girintili olarak üretilen inşaat çeliğine ise profilli inşaat demiri denilmektedir.

Nervürlü inşaat demiri üzerinde bulunan çıkıntılar beton ve çelik arasındaki aderansı arttırmaktadır. Nervür denilen çıkıntılar demir yüzeyine uygulanan kuvvet arttıkça aderansın artmasına yardımcı olmaktadır. 

1999 depremine kadar yaygın olarak kullanılan düz inşaat demiri yerine, sonraki yıllarda nervürlü demir kullanımı artmıştır. Nervürlü demirler, düz demirlere göre daha ekonomik olmasına rağmen uzun süreli hesap edildiğinde sağladığı etkilerden dolayı daha verimli olmaktadır. Kaliteli bir nervürlü inşaat demirini almak için şu özellikleri incelenmelidir. Yüksek akma dayanımı, süneklik, yüksek nervür alanı, uygun karbon oranı, bükülebilirlik, kaynak edilebilme, nervür tasarımı…

İnşaat Demirinin Sınıflandırılması

A) İçerdiği karbon miktarına göre:

Düşük karbonlu çelikler(sünektir), yüksek karbonlu çelikler(gevrektir)

B)En küçük akma dayanımına göre:

En küçük akma dayanımı 220 N/mm2 olan çelik S220 olarak adlandırılır. En küçük akma dayanımı 420 N/mm2 olan çelik S420, B420B, B420C olarak adlandırılır. En küçük akma dayanımı 500 N/mm2 olan çelik B500A, B500B, B500C olarak adlandırılır.

C)Yüzey özelliklerine göre:

Düz çelik S220,nervürlü inşaat çeliği S420, B420B, B500C,profilli inşaat çeliği ise B 500 A olarak adlandırılır.

Kaliteli bir projelendirme ve iyi bir ustalık ile firmamızdan aldığınız nervürlü inşaat demirlerini en zor projelerinizde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Siz de hemen inşaat demir fiyatları sayfamıza bakabilir ve bizi tanışmak için arayabilirsiniz.

Benzer Ürünler
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sanayi Sitesi B-2 Blok No:64/65 Başakşehir/ İSTANBUL
Telefon